Hologramy e-Legitymacji Uczniowskiej

E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem.
Hologramy e-Legitymacji Uczniowskiej

E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem o wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonanym w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji szkolnej.