Personalizacja blankietów e-Legitymacji Uczniowskiej

Personalizacja Elektronicznych Legitymacji Uczniowskich odbywa się w naszym Centrum Personalizacji, które spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa oraz jakości.
Personalizacja blankietów e-Legitymacji Uczniowskiej

Po otrzymaniu zamówienia na druk Elektronicznej Legitymacji Szkolnej sprawdzane są wszystkie dane pod kątem formalnym

czy dane zamówienie zawiera komplet informacji niezbędnych do produkcji e-Legitymacji.

Proces produkcji
1. Przyjęcie zamówienia

sprawdzenie poprawności otrzymanych danych

3. produkcja e-legitymacji

uruchomienie personalizacji blankietów e-Legitymacji

5. kontrola jakości

sprawdzenie gotowych legitymacji pod kątem poprawności naniesionych danych

2. Przygotowanie bazy danych

stworzenie pliku Excel z danymi uczniów oraz wstępna obróbka zdjęć

4. hologram

naniesienie hologramów na e-Legitymacje

6. wysyłka

wystawienie faktury oraz wysyłka gotowych Legitymacji na adres placówki szkolnej